Styrdokument
Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enl alkohollagen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 80 KB Taxa serveringstillstånd.pdf 5/10/21, 4:24 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Alkoholhandläggare/Tillståndshavare,Anställda,Medborgare 5/3/21 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning