Styrdokument
Avgift för hemtjänst       


Taxesystem inom hemtjänsten


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 67 KB Avgiftstaxa för hemtjänst.pdf 1/19/16, 8:47 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 10/13/14 KF Socialchef Socialtjänst