Styrdokument
Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning       


Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 128 KB Handlprogfunktiosneds.pdf 3/18/14, 12:58 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 2/17/14 KF Socialchef Socialtjänst