Styrdokument
Undertecknande av handlingar        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 756 KB Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen 2024-02-21.pdf 2/21/24, 4:36 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 2/21/24 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande