Styrdokument
Chefs- och ledningspolicy        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 215 KB Chefs- och ledningspolicy enligt KF beslut.pdf 5/22/23, 1:26 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 4/24/23 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande