Styrdokument
Bidragsregler till föreningar och organisationer       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 241 KB Älvsbyns kommuns bidragsregler till föreningar och organisationer enligt KS beslut.pdf 2/23/24, 2:47 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 2/5/24 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidschef Kultur och Fritid