Styrdokument
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2020-2022       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 107 KB Handlingsplan Älvsbyn jämställdhetsintegrering.pdf 5/3/21, 11:23 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 2/17/20 Kommunfullmäktige HR-chef Kommunövergripande