Styrdokument
Attestreglemente       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 166 KB Attestreglemente enligt KF beslut.pdf 3/11/24, 10:14 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda 2/26/24 Kommunfullmäktige Ekonomichef Kommunövergripande