Styrdokument
Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 10,755 KB 2022 Dokumenthanteringsplan-BYGG-2021-252-2.pdf 2/7/22, 1:29 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 1/25/22 Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning