Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 139 KB Ägardirektiv ÄKFAB 2024 enligt KF beslut.pdf 6/24/24, 9:32 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/10/24 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet