Styrdokument
Kontaktuppgifter och instruktioner för krisledningsnämnden, bemanning krisledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer - Sekretess       

  
File TypeSizeFile NameCreated On

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 11/4/19 Kommunstyrelsen Risk- o säkerhetssamordnare Miljö- Bygg-Räddning