Styrdokument
Markköp samt försäljning av fastigheter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 106 KB markköp.pdf 12/9/19, 8:23 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 11/25/19 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning