Styrdokument
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 213 KB Tillämpningsanvisningar OPF-KL18.pdf 5/5/20, 1:41 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 4/27/20 Kommunfullmäktige HR-chef Politisk verksamhet