Styrdokument
Energi- och klimatstrategi       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 231 KB Energi och klimatstrategi version 2021-02-02.pdf 3/2/21, 1:07 PM
application/pdf 557 KB Energi och klimatstrategi_bilaga 1 Bakgrund version 2021-02-02.pdf 3/2/21, 1:08 PM
application/pdf 486 KB Energi och klimatstrategi_bilaga 2 Nuläge version 2021-02-02.pdf 3/2/21, 1:10 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Vision och strategiska områden Anställda,Medborgare,Politiken 2/15/21 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning