Styrdokument
Taxa enl 8 kap 14§ strålskyddsförordningen (2018:506)       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 104 KB Taxa enligt 8 kap 14§ strålskyddsförordningen v2.pdf 5/5/20, 3:46 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 4/27/20 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning