Styrdokument
Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 4,667 KB alvsbyn.se_fop_antagen_kf20181008p95.pdf 10/22/21, 11:55 AM
application/pdf 6,919 KB alvsbyn.se_fop_karta_antagen_kf20181008p95.pdf 10/22/21, 2:31 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 10/8/18 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Kommunövergripande