Styrdokument
Regler och tillämpningsföreskrifter inom fritidshem - gäller fr.o.m 2024-08-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 150 KB Regler och tillämpningsföreskrifter inom fritidshem enligt KF beslut.pdf 6/24/24, 9:39 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 6/10/24 Kommunfullmäktige Skolchef Skola