Styrdokument
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen gäller from 2022-04-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 95 KB Livsmedelstaxa.pdf 2/28/22, 11:31 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 2/14/22 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning