Styrdokument
Informationspolicy       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 199 KB Informationspolicy Älvsbyns kommun.pdf 12/13/22, 2:43 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Medborgare,Politiken 11/28/22 Kommunfullmäktige Informatör Kommunövergripande