Styrdokument
Riktlinje för investering och anläggningstillgångar       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 282 KB Riktlinje för investering och anläggningstillgångar enligt KF beslut.pdf 3/1/23, 4:14 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 2/20/23 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi