Styrdokument
Delegationsordning för miljö- och byggnämnden        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 481 KB MBN delegationsordning version 4.5-BYGG-2023-249-.pdf 12/20/23, 1:27 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 1/23/19 Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning