Styrdokument
Behörighetspolicy för kostverksamheten       


Stöd vid anställning av personal


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 46 KB Behpolicykosten.pdf 1/27/11, 3:30 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 5/10/10 Personalutskottet Kostchef Kostförsörjning