Styrdokument
Riktlinje grundutrustning hjälpmedel       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 330 KB Riktlinje grundutrustning 2023 enligt KS beslut.pdf 11/17/23, 11:10 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 11/6/23 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst