Styrdokument
Registerkontroll från belastningsregistret innan anställning/praktik inom verksamheterna: socialtjänsten samt stöd till individ och familj, Älvsbyns kommun       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 160 KB Riktlinje registerkontroll för belastningsregistret inom socialtjänsten 2.pdf 3/21/23, 4:30 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 12/19/22 Personalutskottet HR-chef Personal