Styrdokument
Strategisk plan 2023-2025       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 689 KB Strategisk plan 2023-2025 enligt KF beslut.pdf 4/24/23, 9:24 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 11/28/22 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande