Styrdokument
Information om villkor för personlig assistans       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 237 KB Information om villkor för personlig assistans.pdf 6/30/17, 1:20 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 6/19/17 Kommunfullmäktige Socialchef Socialtjänst