Styrdokument
Medarbetarpolicy        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 130 KB Medarbetarpolicy enligt KF beslut.pdf 11/8/23, 11:15 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 10/30/23 Kommunfullmäktige HR-chef Kommunövergripande