Styrdokument
Strategisk plan 2024-2026       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 3,967 KB Strategisk plan 2024-2026 beslutat av KF.pdf 8/16/23, 10:03 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 6/19/23 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande