Styrdokument
Årsarbetstidsavtal för anställda med administrativa arbetsuppgifter och kontorsarbetstid       


Avtal för anställda med administrativa arbetsuppgifter och kontorstid i Älvsbyns kommun


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 58 KB Arsarbetstidsavtal.pdf 1/31/11, 11:04 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 10/25/10 Personalutskottet HR-chef Personal