Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 600 KB KS delegationsordning version 2024-04-15.pdf 5/14/24, 3:22 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 4/15/24 Kommunstyrelsen Kommunchef Kommunövergripande