Styrdokument
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 143 KB Styrdokument Fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt KS beslut.pdf 9/29/22, 1:34 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 9/26/22 Kommunstyrelsen HR-chef Personal