Styrdokument
Regler och tillämpningsföreskrifter inom fritidshem gäller t.o.m 2024-07-31       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 295 KB Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn.pdf 6/24/21, 11:18 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 6/14/21 Kommunfullmäktige Skolchef Skola