Styrdokument
Riktlinjer arbetskläder och yrkesskor       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 168 KB Riktlinjer arbetskläder och yrkesskor.pdf 3/1/23, 2:10 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/30/23 Kommunstyrelsen Kommunchef Kommunövergripande