Styrdokument
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen       


Dokumenthanteringsplanen talar om vilka handlingar som förekommer i verksamheten, hur de ska förvaras, vilka handlingar som ska bevaras eller gallras.


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1,176 KB KS dokumenthanteringsplaner, rev 2018 (Ny upplaga MoB 2020).pdf 7/30/20, 10:21 AM
application/pdf 173 KB Överförmyndarverksamheten.pdf 10/9/18, 3:42 PM
application/pdf 110 KB Statsbidrag.pdf 10/9/18, 3:42 PM
application/pdf 157 KB Socialtjänsten - övergripande.pdf 10/9/18, 3:32 PM
application/pdf 126 KB Socialtjänsten - Särskilt boende och korttidsboende.pdf 10/9/18, 3:34 PM
application/pdf 126 KB Socialtjänsten - Ordinärt boende (hemtjänst).pdf 10/9/18, 3:33 PM
application/pdf 144 KB Socialtjänsten - Omsorgen om funktionshindrade.pdf 10/9/18, 3:32 PM
application/pdf 126 KB Socialtjänsten - Biståndshandläggning (SOL och LSS).pdf 10/9/18, 3:35 PM
application/pdf 115 KB Skolsocial verksamhet och skolhälsovård, barn och familjeenheten.pdf 10/9/18, 3:41 PM
application/pdf 114 KB Skolskjutsar.pdf 10/9/18, 3:41 PM
application/pdf 123 KB Serveringstillstånd.pdf 10/9/18, 3:35 PM
application/pdf 128 KB Räddningstjänsten.pdf 10/9/18, 3:30 PM
application/pdf 166 KB Kommunledningskontoret - Kansliet.pdf 10/9/18, 3:23 PM
application/pdf 111 KB Kommunledningskontoret - IT.pdf 10/9/18, 3:29 PM
application/pdf 147 KB Kommunledningskontoret - HR.pdf 10/9/18, 3:27 PM
application/pdf 118 KB Kommunledningskontoret - Ekonomi.pdf 10/9/18, 3:25 PM
application/pdf 114 KB Interkommunal ersättning och samverkan.pdf 10/9/18, 3:40 PM
application/pdf 116 KB Intagning till gymnasieskola.pdf 10/9/18, 3:40 PM
application/pdf 112 KB Inackorderingstillägg.pdf 10/9/18, 3:39 PM
application/pdf 141 KB Hälso och sjukvård.pdf 10/9/18, 3:31 PM
application/pdf 138 KB Gymnasieskola.pdf 10/9/18, 3:38 PM
application/pdf 123 KB Gymnasial lärlingsutbildning.pdf 10/9/18, 3:39 PM
application/pdf 150 KB Grundskolan ink. Särskola och invandrarundervisning.pdf 10/9/18, 3:37 PM
application/pdf 129 KB Grundskolan - Elevregistrering, betygsdokumentation.pdf 10/9/18, 3:36 PM
application/pdf 133 KB Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.pdf 10/9/18, 3:38 PM
application/pdf 131 KB Fritid och Kultur.pdf 10/9/18, 3:30 PM
application/pdf 160 KB Arbete och Integration, myndighetsutövning barn- och familj.pdf 10/9/18, 3:31 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 10/1/18 Kommunstyrelsen Kansliet Kommunövergripande